Detail publikace

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY

HORÁK, V. SVOBODA, R. VRÁNA, T.

Originální název

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY

Anglický název

FROM HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS - URBAN TUNNELS

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Za „městské“ bývají obvykle označovány tunely zřizované v intravilánu, dnes především pro provoz motorových vozidel. Roz šíření zaznamenaly zhruba od konce 19., resp. počátku 20. sto letí. Jejich počet zásadně vzrůstá s rozvojem automobilismu. V počátcích, kdy se nejednalo o vysokou dopravní zátěž, mívaly přirozeně sdruženou funkci – projížděly jimi povozy, automobily, městská dráha, procházeli pěší. Se vzrůstajícím množstvím automobilů posléze motorová vozidla dominují a ostatní typy trakcí berou za své – jako poslední byli vyděleni chodci. Následujícími ukázkami historických pohlednic přiblížíme několik u nás poměrně známých, ale i zcela neznámých „městských“ tunelů.

Anglický abstrakt

The term “urban tunnels” is usually used for tunnels constructed in urban areas, today first of all for motor vehicular traffic. They experienced expansion roughly from the end of the 19th and the beginning of the 20th century. Their numbers substantially grows with the development of motoring. In the beginning, when the traffic volume was not great, they had combined functions – they were passed through by carriages, trucks, cars, streetcars and pedestrians. Motor vehicles dominate with the growing quantity of automobiles and the other types of tractions go to ruin – pedestrians were separated last. We will use the following exhibits of historic picture for giving readers an idea of several “urban” tunnels relatively well known, but also completely unknown.

Klíčová slova

Městské tunely;Tunel pod budínským hradem;Cap Roux;Yokohama;Trest;Selby Hill;Pittsburgh;Tunel Liberty;Waasland tunel;Lincolnův tunel;

Klíčová slova v angličtině

Urban tunnels, tunnel beneath the Buda Castle, Cap Roux, Yokohama; Trest Selby Hill, Pittsburgh, Liberty Tunnel; Waasland Tunnel, Lincoln Tunnel;

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T.

Rok RIV

2015

Vydáno

27. 2. 2015

Nakladatel

Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu

Místo

Dělnická 12, 170 00 Praha 7,

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

24

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

98

Strany do

101

Strany počet

126

URL

BibTex

@article{BUT119158,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda} and Tomáš {Vrána}",
  title="Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY",
  journal="Tunel",
  year="2015",
  volume="24",
  number="2",
  pages="98--101",
  issn="1211-0728",
  url="http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2015/150602-tunel_02_2015.pdf"
}