Detail publikace

Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů

MARTIŠ, J. VOREL, P. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P. PAZDERA, I.

Originální název

Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů

Anglický název

Increasing the power of flyback power supply

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o možnostech zdokonalení spínaného zdroje s blokující topologií se zaměřením na použití pro vyšší výstupní výkony. Jsou uvedeny praktické důvody omezení výkonu běžných blokujících měničů a způsoby jak je možné tyto problémy řešit, zejména za pomoci zvýšení spínací frekvence, použití moderních polovodičů na bázi karbidu křemíku (SiC) a modifikace silového obvodu. Také je provedeno jednoduché srovnání velikosti transformátoru pro propustný a blokující měnič, ukazující pouze malý rozdíl ve velikosti transformátoru pro oba typy měničů.

Anglický abstrakt

This contribution focuses on improvements of a flyback power supply for high power use. The practical limitations of common flyback converters are presented and methods of overcoming these limitations, es-pecially with help of increasing the switching frequency, modern silicon carbide semiconductors and power circuit modifications are proposed. A simple comparison of transformer size for flyback and forward con-verter is carried out, showing just a minor difference in transformer size between the two converters.

Klíčová slova

spínaný zdroj; blokující měnič; vysoký výkon; polovodiče z karbidu křemíku; SiC

Klíčová slova v angličtině

switching power supply; flyback converter; high power; silicon carbide semiconductors; SiC

Autoři

MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.

Rok RIV

2015

Vydáno

9. 6. 2015

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02592-4

Kniha

Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech

Strany od

141

Strany do

146

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT117835,
  author="Jan {Martiš} and Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka} and Ivo {Pazdera}",
  title="Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů",
  booktitle="Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech",
  year="2015",
  pages="141--146",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-02-02592-4"
}