Detail publikace

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

VOREL, P. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P. MARTIŠ, J. ČERVINKA, D. PAZDERA, I.

Originální název

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Anglický název

Application possibilities of ultracapacitors and LiFePO4 batteries in trolleybus transportation of Brno city

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.

Anglický abstrakt

The application of ultra-capacitors or batteries to catch the regenerative-braking energy was researched. The requirement on an independent traction (without trolley) was taken into account. A detail measurement of actual input power, trolley voltage and recuperation power was done in a real traffic at chosen repre-sentative services. Then the necessary energy and power of the energy storage tank was dimensioned. Non-profitability of these systems was shown. However the benefit of an independent driving without trolley can be useful. In this case the usage of batteries is more advantageous than ultra-capacitors.

Klíčová slova

ultrakapacitor; akumulátor LiFePO4; rekuprerace; trolejbus

Klíčová slova v angličtině

ultracapacitors; LiFePO4 battery; regenerative braking; trolleybus

Autoři

VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.

Rok RIV

2015

Vydáno

9. 6. 2015

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02592-4

Kniha

Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech

Strany od

88

Strany do

93

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT117834,
  author="Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka} and Jan {Martiš} and Dalibor {Červinka} and Ivo {Pazdera}",
  title="Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna",
  booktitle="Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech",
  year="2015",
  pages="88--93",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-02-02592-4"
}