Detail publikace

Vliv procesních parametrů při svařování elektronovým svazkem na výskyt vad.

HAVLÍK, P. KOUŘIL, J. FORET, R. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vliv procesních parametrů při svařování elektronovým svazkem na výskyt vad.

Anglický název

Effect of processing parametrs during electron beam welding on presence of welding defects.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Svařovní elektornovým svazkem je řízeno řadou procesních parametrů. Tyto parametry společně s vlastnostmi materiálů ovlivňují kvalitu výsledných svarových spojů. Nevětší vliv na tvar svarového spoje má pozice ohniska a velikost spotu elektronovéh svazku. Současně lze vhodným nastavením těchto parametrů redukovat množství vad (trhliny, póry) ve svarovém spoji. Cílem tohot příspěvku je optimalizace pozice ohniska a velikosti spotu elektronového svazku za účelem zhotovení úzkých svarů přes celou tloušťku svařovaného materiálu a odstranění vad svarového spoje. Pro hodnocení vlivu těchto parametrů byla zvolena žáruvzdorná ocel X22CrMoV12-1 a titanová slitina Ti-6Al-4V.

Anglický abstrakt

Process of electron beam welding is controlled by a number of process parameters. These parameters together with material characteristics affect the resulted quality of welded joints. The biggest influence on resulted weld shape has a focal position and size of electron beam spot. Simultaneously maybe by appropriate setting of these parameters reduced the number of defects that occur in welded joints (cracks, pores). The aim of this paper is to optimize the focus position and spot size of the electron beam in order to provide a narrow weld throughout the thickness of the welded material and to eliminate the presence of welding defects. To evaluation of impact of these parameters was chosen the refractory steel X22CrMoV12-1 and titanium alloy Ti-6Al-4V.

Klíčová slova

procesní parametry, svařování elektronovým svazkem, žáruvzdorná ocel, titanová slitina

Klíčová slova v angličtině

process parameters, electron beam welding, refractory steel, titanium alloy

Autoři

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I.

Vydáno

16. 3. 2015

Místo

Plzeň

Strany od

144

Strany do

149

Strany počet

160

BibTex

@inproceedings{BUT115659,
  author="Petr {Havlík} and Jan {Kouřil} and Rudolf {Foret} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vliv procesních parametrů při svařování elektronovým svazkem na výskyt vad.",
  booktitle="Využití laseru v průmyslu",
  year="2015",
  pages="144--149",
  address="Plzeň"
}