Detail publikace

Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje

CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P. PAZDERA, I. VOREL, P. MARTIŠ, J.

Originální název

Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje

Anglický název

Distribution of higher harmonics of magnet flux density in the rotor of the induction machine

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá teoreticky a simulačně distribucí magnetické indukce v rotoru asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Vyšší harmonické ve vzduchové mezeře, tj. i v rotoru a statoru jsou převážně způsobe-ny nespojitým uložením vodičů v drážkách a drážkovými harmonickými a jejich vzájemnými interakcemi. Znalost rozložení magnetické indukce je důležitá při teoretických a numerických výpočtech hysterezních a vířivých ztrát ve feromagnetických plechách. V článku je ukázán analytický výpočet distribuce magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje naprázdno za předpokladu, že v rotorových plechách nejsou drážky.

Anglický abstrakt

The paper deals with the theory and simulation of magnetic flux density distribution in the rotor of the induc-tion motor with squirrel cage. Higher harmonics in the air gap, i.e. also in the rotor and stator are mainly caused by discontinuous distribution of conductors in the slots and slot harmonics and their mutual interac-tions. Knowledge of the distribution of magnetic flux density is important in theoretical and numerical com-putations of hysteresis and eddy current losses in ferromagnetic sheets. The article shows the analytical calculation of the distribution of magnetic flux density in the rotor of the induction machine without rotor slots.

Klíčová slova

asynchronní motor; magnetická indukce; magnetický vektorový potenciál; ztráty v železe; ANSYS Maxwell

Klíčová slova v angličtině

induction motor; magnetic flux density; magnetic vector potential; core loss; ANSYS Maxwell

Autoři

CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.

Rok RIV

2015

Vydáno

9. 6. 2015

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02592-4

Kniha

Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech

Strany od

12

Strany do

17

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT114834,
  author="Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka} and Ivo {Pazdera} and Pavel {Vorel} and Jan {Martiš}",
  title="Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje",
  booktitle="Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech",
  year="2015",
  pages="12--17",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-02-02592-4"
}