Detail publikace

Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn

CHLADIL, L.

Originální název

Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn

Anglický název

A study of phenomena that limit the life-span of Ni-Zn secondary cells

Typ

dizertace

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Disertační práce se zabývá studiem vlivu vybraných aditiv na kladnou a zápornou elektrodu Ni-Zn sekundárních článků. První skupinu aditiv tvoří anorganické přísady, které umožňují snížení rozpustnosti ZnO v elektrolytu a tím potlačení objemových změn. Druhá skupina aditiv je tvořena organickými látkami, které ovlivňují tvorbu depositu na záporné elektrodě a umožňují potlačení dendritického růstu. Všechna aditiva byla posuzována s ohledem na kompatibilitu s kladnou elektrodou, s ohledem na potlačení dendritického růstu a také byl posuzován vliv na korozi zinkové elektrody a na vývin vodíku. Mimo to byla provedena studie vlivu vybraných aditiv na dekompoziční kinetiku supersaturovaných elektrolytů a v závěru také krátká studie možnosti využití pulsních režimů nabíjení s ohledem na potlačení růstu dendritů.

Anglický abstrakt

This dissertation is focused on the study of selected additives and their effect on positive and negative electrodes of Ni-Zn secondary cells. The first group of additives consists of the inorganic compounds that reduce zinc oxide solubility and thus prevents shape changes of the zinc electrode. The second group contains organic additives that have the beneficial effect of dendrite growth prevention. All additives were examined in relationship to their compatibility with the positive electrode and to their effect on the zinc electrode dendrites inhibition, hydrogen evolution and corrosion inhibition. Moreover, the study of decomposition kinetics of supersaturated zincate solution with the first group of additives was performed. Finally, a short study of pulse regime charging mode with regard to dendrites inhibition was performed and evaluated.

Klíčová slova

sekundární články, Ni-Zn, nikl, zinek, depozice

Klíčová slova v angličtině

secondary batteries, Ni-Zn, nickel, zinc, deposition

Autoři

CHLADIL, L.

Vydáno

22. 8. 2014

Strany počet

118

BibTex

@phdthesis{BUT112155,
  author="Ladislav {Chladil}",
  title="Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn",
  pages="118",
  year="2014"
}