Detail publikace

Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití

DZURENDA, P. HAJNÝ, J.

Originální název

Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití

Anglický název

Techniques of homomorphic encryption and their practical usage

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá analýzou a přehledem současného stavu kryptografických primitiv umožňujících homomorfní šifrování. Jsou zde představeny vlastnosti homomorfního šifrování a možnosti docílení plně homomorfního šifrování. Dále jsou prezentovány možnosti jeho praktického využití. V závěru jsou pak uvedeny výsledky měření implementovaného schématu podporujícího plně homomorfní šifrování a jeho srovnání s existujícími implementacemi.

Anglický abstrakt

The paper deals with the analysis and overview of the current state of cryptographic primitives which allows homomorphic encryption. The properties of homomorphic encryption and their possibility of achieving a fully homomorphic encryption are presented in the paper. Next, some practical possibilities of usage are presented. The results of measurements of the implemented scheme supports fully homomorphic encryption and its comparison with existing implementations are presented in end of the article.

Klíčová slova

homomorfní šifrování, částečně homomorfní šifrování, poněkud homomorfní šifrování, plně homomorfní šifrování, soukromí, ochrana soukromí, ochrana osobních údajů, kryptografie, šifrování, cloudové služby

Klíčová slova v angličtině

homomorphic encryption, partially homomorphic encryption, somewhat homomorphic encryption, fully homomorphic encryption, privacy, privacy protection, data privacy, cryptography, encryption, cloud computing

Autoři

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.

Rok RIV

2014

Vydáno

20. 4. 2014

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

16

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

54

Strany do

60

Strany počet

7

BibTex

@article{BUT107325,
  author="Petr {Dzurenda} and Jan {Hajný}",
  title="Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2014",
  volume="16",
  number="2",
  pages="54--60",
  issn="1213-1539"
}