Detail publikace

Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of thermodynamic, transport and radiation properties of a plasma

AUBRECHT, V.

Originální název

Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of thermodynamic, transport and radiation properties of a plasma

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

angličtina

Originální abstrakt

Náplní zakázky smluvního výzkumu byl výpočet termodynamických, transportních a radiačních vlastností za účelem vytvoření jednotné databáze dat pro použití v numerických simulacích elektrického oblouku ve spínacích zařízeních, např. jističích na nízké napětí. Předmětem zájmu je obloukové plazma vzduchu s příměsí mědi. Výstupem zakázky (dodávky) je soubor vlastností plazmatu vzduchu s příměsí mědi, včetně složení plazmatu (molární a hmotnostní), termodynamických vlastností (enatalpie, entropie, specifické teplo, rychlost zvuku, derivace hustoty v závislosti na teplotě a tlaku, derivace entalpie v závislosti na tlaku), transportní vlastnosti (viskozita, tepelná vodivost, elektrická vodivost) a radiační vlastnosti (koeficienty absorpce) pro různé příměsi mědi, teploty a tlaky plazmatu. Podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny v Technickém dodatku, který je součástí smlouvy o dílo. Postup prací byl reportován v pravidelných měsíčních protokolech, které jsou v příloze této zprávy.

Klíčová slova

plasma radiation, radiation absorption, radiation transport of energy

Autoři

AUBRECHT, V.

Vydáno

2. 1. 2014

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex

@misc{BUT106987,
  author="Vladimír {Aubrecht}",
  title="Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of thermodynamic, transport and radiation properties of a plasma",
  year="2014",
  pages="1--8",
  note="summary research report - contract. research"
}