Detail publikace

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

KOUŘIL, M. MATLÁK, J. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

Anglický název

Selected material aspects of electron beam treatment

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod.. V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.

Anglický abstrakt

Focussed high power electron beam is one of the up to date tools for surface heating. It may be used for welding, engrawing, and shape corrections, moreover for surface heat and chemical-heat treatment. From the point of wiew of nowdays machinery praxis this is a technique which allows extremely precise localization and dosage of applied energy to the specified part of surface. Then the exactly bordered area or the profiled detail can be treated with minimum energy surplus and thus minimal heat affected zone, distortions etc. As a part of the project NETME centre, there is a brand new plant for electron beam heating, machine K26 by Probeam, in laboratories of Material science and engineering institute FME TU Brno.This contribution deals with its abilities description including some theoretical aspects, and states some pilot experiments. carried out. Surface hardening comparison of two materials, the carbon structural steel C60 and the high chromium ledeburitic tool steel X210Cr12 are carried out, including the effect of surface remelting and subsidiary multiple tempering.

Klíčová slova

elektronový paprsek, povrchové zpracování, EB technologie, povrchové kalení

Klíčová slova v angličtině

electron beam, surface treatment, EB technology, surface hardening

Autoři

KOUŘIL, M.; MATLÁK, J.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2013

Vydáno

27. 11. 2013

ISBN

978-80-904462-6-7

Kniha

Materiály v tepelném zpracování

Číslo edice

1

Strany od

120

Strany do

129

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT105876,
  author="Miloslav {Kouřil} and Jiří {Matlák} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem",
  booktitle="Materiály v tepelném zpracování",
  year="2013",
  number="1",
  pages="120--129",
  isbn="978-80-904462-6-7"
}