Detail publikace

Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI

DAŇKOVÁ, M. RAJMIC, P. JIŘÍK, R.

Originální název

Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI

Anglický název

Compressed sensing for MRI perfusion imaging

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat pomocí křivky hustoty lognormálního rozdělení. Standardní způsob měření je velmi pomalý a nevyhovuje dnešním náročným požadavkům. V tomto článku navrhujeme využít komprimované snímání, kdy naměříme výrazně méně koeficientů, ale přitom se nedopustíme velké chyby při rekonstrukci signálu. Vycházíme přitom ze skutečnosti, že data lze dobře aproximovat součtem matice s nízkou hodností a matice řídké ve spektru po řádcích.

Anglický abstrakt

Perfusion MRI is a diagnostic method in medicine. The signal captured from the affected area can be described by the curve of lognormal distribution. The standard way of obtaining the measurements is very slow and does not comply with today's challenging requirements. Using compressed sensing, we propose to acquire much less coefficients, having minimal effect on the signal reconstruction (using the assumption that the data is a sum of low-rank matrix and sparse matrix in row spectrum).

Klíčová slova

perfúzní zobrazování, MRI, komprimované snímání, řídkost, matice s nízkou hodností

Klíčová slova v angličtině

perfusion imaging, MRI, compressed sensing, sparsity, low-rank matrix

Autoři

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P.; JIŘÍK, R.

Rok RIV

2013

Vydáno

20. 11. 2013

Nakladatel

Společnost elektrotechnického inženýrství

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4814-8

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Strany od

63

Strany do

70

Strany počet

8

Plný text v Digitální knihovně

BibTex

@inproceedings{BUT103057,
  author="Marie {Mangová} and Pavel {Rajmic} and Radovan {Jiřík}",
  title="Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI",
  booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
  year="2013",
  pages="63--70",
  publisher="Společnost elektrotechnického inženýrství",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4814-8"
}