Detail publikace

Přesnost měření disperzí CD / PMD

ŠIFTA, R. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T.

Originální název

Přesnost měření disperzí CD / PMD

Anglický název

Accuracy of CD / PMD dispersion measurement

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá měřením disperzí v jednovidových optických vláknech. Pojednává o přehledu měření a kompenzaci obou typů disperzí vyskytujících se v těchto vláknech – chromatické disperzi (CD) a polarizační vidové disperzi (PMD). Hlavním cílem je poukázat na hodnoty obou měřených disperzí, jejich přesnosti a reprodukovatelnos-ti v různých typech zapojení referenčních vláken, kompenzač-ního vlákna a PMD emulátoru.

Anglický abstrakt

This paper is focused on the measurement problematic of dispersion in single-mode optical fibers. It describes measurement and compensation of both types of dispersion occurring in these fibers - chromatic dispersion (CD) and polarization mode dispersion (PMD). The main objective is to highlight the values of measured dispersions, their accuracy and reproducibility in different types of connections between reference fibers, compensation fiber and PMD emulator.

Klíčová slova

Přesnost měření, disperze, optické vlákno, kompenzace, polarizace

Klíčová slova v angličtině

Measurement accuracy, dispersion, optical fiber, compensation, polarisation

Autoři

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.

Rok RIV

2013

Vydáno

20. 10. 2013

Nakladatel

Elektrorevue

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

15

Číslo

5

Stát

Česká republika

Strany od

333

Strany do

338

Strany počet

6

BibTex

@article{BUT102075,
  author="Radim {Šifta} and Petr {Münster} and Tomáš {Horváth}",
  title="Přesnost měření disperzí CD / PMD",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2013",
  volume="15",
  number="5",
  pages="333--338",
  issn="1213-1539"
}