Detail publikace

Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE

BOGATYREVA, N. BARTLOVÁ, M. AUBRECHT, V.

Originální název

Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE

Anglický název

Absorption properties of plasma mixtures SF6 + PTFE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je věnován výpočtu středních absorpčních koeficientů různých směsí termálního plazmatu SF6 a PTFE ((-C2F4-)n – polytetrafluoroetylen) v teplotním intervalu (1000 – 30 000) K a pro různé tlaky v rozmezí 0,5 – 5 MPa. Při výpočtu absorpčního spektra bylo uvažováno spojité i diskrétní spektrum produktů disociace a ionizace SF6 a PTFE – atomů a vícenásobných iontů S, F a C a dvouatomových molekul CF, SF, C2, F2 a S2. Vzhledem k vysokým teplotám byl zanedbán vliv víceatomových molekul. Střední hodnoty absorpčních koeficientů byly určeny pro různá dělení uvažovaného frekvenčního intervalu (1013 – 1016) s-1.

Anglický abstrakt

The paper deals with calculations of mean absorption coefficients of various mixtures of thermal plasmas of SF6 and PTFE in temperature range (1000 - 30000) K for pressures 0.5 - 5 MPa. In calculations of absorption spectrum both continuum and discrete radiation of products of dissociation and ionization of SF6 and PTFE was taken into account. Due to high temperatures the influence of polyatomic molecules was neglected. Mean absorption coefficients were determined for various splitting of frequency interval (1013 - 1016) s-1.

Klíčová slova

Termální plazma SF6 a PTFE, střední absorpční koeficienty

Klíčová slova v angličtině

Thermal plasma of SF6 and PTFE, mean absorption coefficients

Autoři

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.

Rok RIV

2013

Vydáno

17. 4. 2013

Nakladatel

CEMC

Místo

Praha

ISBN

978-80-85990-22-5

Kniha

TVVI 2013

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT101615,
  author="Naděžda {Bogatyreva} and Milada {Bartlová} and Vladimír {Aubrecht}",
  title="Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE",
  booktitle="TVVI 2013",
  year="2013",
  pages="1--5",
  publisher="CEMC",
  address="Praha",
  isbn="978-80-85990-22-5"
}