Detail publikace

Měření služeb Triple play v pasivních optických sítíc

HORVÁTH, T. ŠIFTA, R. MÜNSTER, P.

Originální název

Měření služeb Triple play v pasivních optických sítíc

Anglický název

Measurement of triple play services in passive optical networks

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek přináší detailní přehled jednotlivých služeb Triple play, které si nacházejí stále větší oblibu v přístupových sítích. Rozbor jednotlivých služeb přináší každá kapitola zvlášť. Na teoretický rozbor problematiky navazují výsledky měření a simulace navržené optické sítě. Každé dílčí měření je popsáno z hlediska principu měření a způsobu testování dle jednotlivých standardů. Kapitolu měření optické sítě uzavírá navržená simulační topologie, která se snaží maximálně přiblížit reálné testované síti.

Anglický abstrakt

Article presents a detailed overview of triple play services, which are more and more popular in access networks. Each chapter brings analysis of particular services separately. The theoretical analysis of the problems follow up measurements and simulations of designed optical network. Each partial measurement is described in terms of the measuring principle and method of testing according to individual standards. The chapter measurement of optical network concludes designed simulation topology which tries to approximate the real tested network.

Klíčová slova

Měření, OptSim, Pasivní optické sítě

Klíčová slova v angličtině

Measurement, OptSim, Passive optical networks

Autoři

HORVÁTH, T.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.

Rok RIV

2013

Vydáno

20. 6. 2013

Nakladatel

Elektrorevue

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2013

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

BibTex

@article{BUT101353,
  author="Tomáš {Horváth} and Radim {Šifta} and Petr {Münster}",
  title="Měření služeb Triple play v pasivních optických sítíc",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2013",
  volume="2013",
  number="3",
  pages="1--12",
  issn="1213-1539"
}