Detail publikace

Mikrostruktura a tvrdost TiB2

HALASOVÁ, M. BAČA, Ľ. ŠAJGALÍK, P. CHLUP, Z. DLOUHÝ, I.

Originální název

Mikrostruktura a tvrdost TiB2

Anglický název

Microstructure and hardness of TiB2

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

TiB2 je v čisté podobě extrémně tvrdý materiál s vysokým bodem tání. Svým chováním jej lze použít např. na trysky, nosné části, či jako pancíř. Je také velmi křehký a snahou je tuto křehkost snížit pomocí dopantů. Tento příspěvek pojednává o TiB2 dopovaném Ta, Ni a Bi v různých poměrech. Pro pozorování mikrostruktury byla použita SEM a Vickersova tvrdost byla vypočítána měřením úhlopříček vtisků. Pro srovnání: hodnoty získané pomocí tvrdoměru byly v grafu taktéž znázorněny.

Anglický abstrakt

TiB2 in its pure form is extremely hard material with high melting point. This behaviour predetermines it to be used as e.g. nozzles, armour or wear parts. It is also very brittle and the effort is to decrease brittleness through addition of various dopants. This contribution deals with the TiB2 dopped with Ta, Ni and Bi in various ratio. For observing the microstructure was used SEM and Vickers hardnes was calculated by measuring the diagonals of indents. For comparison the values obtained by machine were shown in graph, too.

Klíčová slova

keramika, tvrdost, SEM

Klíčová slova v angličtině

ceramics, hardness, SEM

Autoři

HALASOVÁ, M.; BAČA, Ľ.; ŠAJGALÍK, P.; CHLUP, Z.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2012

Vydáno

29. 11. 2012

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-06-2

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Číslo edice

1.

Strany od

125

Strany do

132

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT100617,
  author="Martina {Halasová} and Ľuboš {Bača} and Pavol {Šajgalík} and Zdeněk {Chlup} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Mikrostruktura a tvrdost TiB2",
  booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů",
  year="2012",
  number="1.",
  pages="125--132",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87434-06-2"
}