Detail patentu

Konstrukce průtočných částí proudových a turbínových motorů

PODRÁBSKÝ, T. POKLUDA, J. HUTAŘOVÁ, S. SLÁMEČKA, K. TUČEK, L. KIANICOVÁ, M. DVOŘÁČEK, O.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení spadá do oblasti příslušenství neobjemových motorů a týká se konstrukce průtočných částí proudových a turbínových motorů, zejména axiálních integrálních kol, která jsou opatřena povrchovou úpravou za účelem zvyšování průtočných parametrů a ochrany povrchu před agresivním působením produktů spalovaní při jejich provozu.

Klíčová slova

konstrukce, proudový motor, axiální integrální kolo, povrchová úprava, turbínový motor, lopatka

Číslo patentu

25292

Datum přihlášky

20. 12. 2012

Datum zápisu

29. 4. 2013

Datum skončení platnosti

29. 4. 2018

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně PBS Velká Bíteš a.s.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek