Detail produktu

Univerzální zařízení pro tvorbu mikrotextur

SVOBODA, P. SEDLAČÍK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o progresivní zařízení pro tvorbu mikrotextur na kulovitých površích. Řízení rotačního a podélného posuvu je realizována pomocí servomotoru. Rychlost vytváření miktotextury až 30 mikrovtisků/min.

Klíčová slova

mikrotextura, mikrovtisk, cílená modifikace povrchu

Datum vzniku

18. 4. 2013

Umístění

Laboratoř tribologie A2/422 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www