Detail produktu

Nízkošumový zesilovač LNA v. 2.1

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek nízkošumového zesilovače LNA v. 2.1 vznikl v rámci výzkumných aktivit na projektu základního výzkumu „Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace“ GAP104/11/0734, projektu Excelence II na podporu excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT (CZ.1.07/2.3.00/30.0005) a k průmyslovému využití dochází v rámci projektu MPO „Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů“, (FR-TI2/536, Třinecké železárny a.s. IČ 18050646). Originál smlouvy o využití na kooperujícím pracovišti je uložen na UFYZ FEKT. Fyzicky realizovaný zesilovač LNA v. 2.1 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití pokročilých testovacích metod. Zesilovač představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant.

Klíčová slova

zesilovač, šum, vysoká vstupní impedance

Datum vzniku

11. 3. 2013

Umístění

Laboratoře UFYZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www