Detail publikace

Využití Redukce NKA pro Vyhledávání Vzorů v FPGA

KOŠAŘ, V.

Originální název

Využití Redukce NKA pro Vyhledávání Vzorů v FPGA

Anglický název

On Usage of NFA Reduction for Regular Expressions matching in FPGA

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Prudký rozvoj počítačových sítí s sebou přináší neustále se zvyšující počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu. To sebou přináší nutnost redukovat velikost nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek představuje 5 redukčních algoritmů a řešení problematiky korespondence koncových stavů k regulárním výrazů. Představené algoritmy redukce jsou vyhodnoceny jak pro nemodifikované (redukce průměrně 35,1% stavů a 42,7% přechodů), tak pro modifikované algoritmy (redukce průměrně 6,8% stavů  a 4,3% přechodů).

Anglický abstrakt

This article describes 5 NFA reduction algorithms and solution of correspondence between final states and regular expressions. Both variants of reduction algorithms are evaluated. Unmodified variants have average reduction 35.1% of states and 42.7% of transitions. Modified variants have average reduction 6.8% of states and 4.3% of transitions and those algorithms preserve correspondence between final states and regular expressions.

Klíčová slova

NKA, FPGA, Redukce, Vyhledávání vzorů

Klíčová slova v angličtině

NFA, FPGA, Reduction, Regular Expressions Matching

Autoři

KOŠAŘ, V.

Rok RIV

2012

Vydáno

10. 9. 2012

Nakladatel

Fakulta informačních technologií ČVUT

Místo

Milovy

ISBN

978-80-01-05106-1

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2012

Strany od

97

Strany do

102

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT97535,
  author="Vlastimil {Košař}",
  title="Využití Redukce NKA pro Vyhledávání Vzorů v FPGA",
  booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2012",
  year="2012",
  pages="97--102",
  publisher="Fakulta informačních technologií ČVUT",
  address="Milovy",
  isbn="978-80-01-05106-1"
}