Detail publikace

Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků

LAGOVÁ, M. MALÁ, J. ZBOROVSKÁ, J.

Originální název

Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků

Český název

Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na anorganickou a organickou formu fosforu v sedimentech. Uvedeným frakcionačním postupem byl analyzován organický a anorganický fosfor ve 12 vzorcích sedimentů z drobných vodních toků třech oblastí, dotovaných fosforem z komunálních vod, či zemědělské činnosti. V těchto vzorcích byla provedena i samostatná stanovení celkového fosforu.Koncentrace celkového fosforu stanovené metodou mineralizace sedimentu byly porovnány s koncentracemi celkového fosforu stanovenými součtem koncentrací organické a anorganické formy fosforu získaných prostřednictvím frakcionace .

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na anorganickou a organickou formu fosforu v sedimentech. Uvedeným frakcionačním postupem byl analyzován organický a anorganický fosfor ve 12 vzorcích sedimentů z drobných vodních toků třech oblastí, dotovaných fosforem z komunálních vod, či zemědělské činnosti. V těchto vzorcích byla provedena i samostatná stanovení celkového fosforu.Koncentrace celkového fosforu stanovené metodou mineralizace sedimentu byly porovnány s koncentracemi celkového fosforu stanovenými součtem koncentrací organické a anorganické formy fosforu získaných prostřednictvím frakcionace .

Klíčová slova

Frakcionace, organický fosfor, anorganický fosfor, sediment, drobné vodní toky

Rok RIV

2013

Vydáno

07.02.2013

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4670-0

Kniha

Sborník anotací konference Juniorstav 2013

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97411,
 author="Marcela {Pavlíková} and Jitka {Malá} and Jarmila {Zborovská}",
 title="Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků",
 annote="Příspěvek je zaměřen na anorganickou a organickou formu fosforu v sedimentech. Uvedeným frakcionačním postupem byl analyzován organický a anorganický fosfor ve 12 vzorcích sedimentů z drobných vodních toků třech oblastí, dotovaných fosforem z komunálních vod, či zemědělské činnosti. V těchto vzorcích byla provedena i samostatná stanovení celkového fosforu.Koncentrace celkového fosforu stanovené metodou mineralizace sedimentu byly porovnány s koncentracemi celkového fosforu stanovenými součtem koncentrací organické a anorganické formy fosforu získaných prostřednictvím frakcionace .",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2013",
 chapter="97411",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--4",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}