Detail produktu

Funkční vzorek jednoduché HDR kamery

MARŠÍK, L. SEEMAN, M. ZEMČÍK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Prototyp jednoduché HDR kamery byl na zakázku vytvořen na základě již existující platformy firmou CAMEA spol. s r.o. dle návrhu a specifikace FIT VUT v Brně (jenž je jejím vlastníkem). Ve spolupráci s FIT VUT v Brně byl navržen a vytvořen firmware tak, aby kamera vyhověla požadovaným specifikacím. Podle požadavků má oproti standardnímu komerčnímu typu navíc možnost dynamicky měnit expozici a stejně tak může zpracovávat 12-bitovou obrazovou informaci. 

Klíčová slova

HDR kamera, multiepozice

Datum vzniku

7. 10. 2012

Umístění

Místnost L210, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www