Detail produktu

Systém zajištění osy rotace valivého elementu pro tribologický simulátor

KOŠŤÁL, D. SVOBODA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Při běžné konfiguraci (volné uložení valivého elementu na ložiskách) je osa rotace elementu lehce nakloněna vůči vodorovné rovině. Tato konfigurace sebou přináší několik nevýhod. Systém zajištění osy vnutí valivému elementu vodorovnou osu rotace, čímž dojde k eliminaci těchto nevýhod.

Klíčová slova

upínání valivých elementů, osa rotace elementu, vícenásobný kontakt,

Datum vzniku

20. 9. 2012

Umístění

místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www