Detail produktu

Univerzální tenzometrický člen pro měření krouticího momentu a axiálních sil ve šroubech

SVOBODA, P. HOUFEK, L. HOUFEK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pro měření osové síly ve šroubu, při daném utahovacím momentu, byl navržen a vyroben snímač osové síly a hodnotu utahovacího momentu. Tato veličina se snímá pomocí snímače, který byl navržen, vyroben a kalibrován na zkušebním stroji Zvick.

Klíčová slova

axiální síly, šroubový spoj, experimentální měření

Datum vzniku

28. 10. 2012

Umístění

Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www