Detail produktu

Software pro vyhodnocení maximálních axiálních sil ve šroubech

SVOBODA, P. KREJČÍ, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software zobrazuje a zaznamenávý osovou sílu v závislosti na čase. Vyhodnocuje maximální dosaženou sílu v průběhu jednoho měření. Po ukončení měřicího cyklu umožňuje export do formátu MS Excel. Při exportu do formátu xls ukládat graf naměřených hodnot a maximální dosaženou hodnotu měřené veličiny.

Klíčová slova

axiální síly, šroubové spoje, tenzometrické měření

Datum vzniku

19. 10. 2012

Umístění

místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www