Detail produktu

Měřicí karta pro zpracování signálu z tenzometrů

SVOBODA, P. KREJČÍ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Měřicí karta pro převod signálu z experimentálního zařízení pro měření axiálních sil ve šroubech pomocí tenzometrů. Tenzometrický převodník je navržen pro snímač s citlivostí 3 mV/V. Pomocí karty je možno přesně změřit axiální sílu pro různé typy šroubů.

Klíčová slova

měřicí karta, tenzometry, axiální síly

Datum vzniku

19. 9. 2012

Umístění

Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www