Detail produktu

Simulátor napěťového profilu - AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1

MACKŮ, R. GRMELA, L. ŠKARVADA, P. VONDRA, M. HOLCMAN, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Fyzicky realizovaný modul AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Spolupracujícím subjektem je společnost Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav (IČ: 26 22 35 38). Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Úkolem zařízení je produkovat 96 plovoucích napětí bez vzájemné vazby, kdy nominální úroveň každého z nich je 0,88 V. Vybrané plovoucí napětí (celkem 12) je pak možno diskrétně modifikovat na úrovně 0 V; 0,25 V; 0,5 V a 0,88 V. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce s dříve uvedeným subjektem v rámci projektu pro experimentální vývoj a inovace ovládání, řízení a zpracování výkonového signálu z alkalického palivového článku. Vzájemná spolupráce a využití výsledku probíhá v rámci projektu TAČR s označením TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a je blíže definováno smlouvou ze dne 25. 1. 2012.

Klíčová slova

profil, silulátor, palivový článek

Datum vzniku

18. 12. 2012

Umístění

Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www