Detail produktu

Nízkošumový multiplexer pro héliový kryostat

CHVÁTAL, M. MAJZNER, J. GRMELA, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tento funkční vzorek byl navržen za účelem optimalizace měření stejnosměrných charakteristik submikronových tranzistorů MOSFET s různými rozměry kanálů a rezistorů na héliovém kryostatu v širokém teplotním rozsahu od 60 do 300 K.

Klíčová slova

Héliový kryostat, multiplexer, bistabilní relé, LabVIEW.

Datum vzniku

14. 12. 2012

Umístění

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/nizkosumovy-multiplexer-pro-heliovy-kryostat

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www