Detail publikace

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Anglický název

The infuleance of uncertainties in the calculation of mean monthly discharges of real discharge series on reservoir storage

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem práce byl popis možného postupu odhadu míry nejistot zatěžujících členy reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků, následné začlenění uvedené řady do výpočtů zásobního objemu vodní nádrže. Základem generování nejistotou ovlivněných průtoků, vodních stavů a členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků bylo použití metody Monte Carlo. Dále také začlenění vlivu nejistot členů průtokových řad ve spojení s generátory umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. Vliv takto vytvořených umělých průtokových řad opět prokázat ve výpočtech vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže.

Anglický abstrakt

The aim of this labor was the suggestion of a possible approach to estimating the level of uncertainties affecting the elements of mean monthly discharge series. These discharge series was subsequently integrated into water reservoir storage capacity calculations. The basis of generating the uncertainty affected discharges, water stages and members of the real discharge series of mean monthly discharges was using the Monte Carlo method. As well as intergation of influence of uncertainties of members of discharge series in conect with generators of synthetic discharge series mean monthly discharges. The influence of these synthetic discharge series should be prove in calculations of water - management reservoir storage.

Klíčová slova

Nejistoty měření, Monte Carlo; zásobní objem nádrže, průměrný měsíční průtok

Klíčová slova v angličtině

Uncertainty masurement, Monte Carlo, water - management reservoir storage, mean monthly discharge

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Rok RIV

2012

Vydáno

31. 5. 2012

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02423-1

Kniha

Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012

Strany od

155

Strany do

162

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT95202,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE",
  booktitle="Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012",
  year="2012",
  pages="155--162",
  address="Brno",
  isbn="978-80-02-02423-1"
}