Detail publikace

Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistotou měření ovlivněných hydrologických dat

MARTON, D.

Originální název

Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistotou měření ovlivněných hydrologických dat

Anglický název

Water management solution of reservoir storege volume in the condition of uncertainty of measurement affected hydrological data

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Text článku popisuje možný postup odhadu míry nejistot měření zatěžujících členy reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků a jejich začlenění do výpočtů zásobního objemu vodní nádrže. Základem pro generování nejistotou ovlivněných průtoků, vodních stavů a členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků bylo použití metody Monte Carlo. Dalším krokem práce bylo začlenění vlivu nejistot měření členů reálných průtokových řad ve spojení s generátory umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků a prokázání jejich vlivu ve výpočtech vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže.

Anglický abstrakt

Text of the article describes the process for estimating the possible extent of uncertatinty of measurement witch load members of real discharge series of mean dischrges and their inclusion in the calculation of reservoir storage volume. The basis for generating uncertatinty affected discharges, water levels and members of the real discharge series of mean monthly discharges was using the Monte Carlo method. The next in the work was inclusion of the influence of uncertatinty of measuremen among members of the real discharge series in connection with generators of artifical discharge series of mean monthly discharges and demonstrate their influence in the calculation of the water management reservoir storage volume.

Klíčová slova

Nejistoty měření, průměrný měsíční průtok, reálná průtoková řada, metoda Monte Carlo, zásobní objem nádrže, umělé průtokové řady.

Klíčová slova v angličtině

Uncertainty of measuring, mean monthly discharge, real discharge series, Monte Carlo method, storage capacity of reservoir, artificial discharge series.

Autoři

MARTON, D.

Rok RIV

2012

Vydáno

14. 11. 2012

Nakladatel

Slovenský hydrometeorologický ústav

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-88907-81-7

Kniha

Zborník súťažných prác mladých odborníkouv

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex

@inproceedings{BUT95201,
  author="Daniel {Marton}",
  title="Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistotou měření ovlivněných hydrologických dat",
  booktitle="Zborník súťažných prác mladých odborníkouv",
  year="2012",
  pages="1--10",
  publisher="Slovenský hydrometeorologický ústav",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-88907-81-7"
}