Detail publikace

Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli

KUSÁK, I. LUŇÁK, M.

Originální název

Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli

Anglický název

Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Sledování procesu hydratace betonu v odlišných okolních podmínkách metodou impedanční spektroskopie se v literatuře vyskytuje zřídka. Méně často jsou prováděna sledování zrání betonu uvedenou metodou, kdy měrný odpor směsi přesahuje hodnoty 500 kiloohmu. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu.

Anglický abstrakt

The concrete hydratation by miscellaneous ambient conditions monitoring by impedance spectroscopy occurs rarely in papers. When specific resistence of mixture exceeds 500 kiloohm, the impedance measurements of concrete maturing are used less commonly. The Debye theory of dielectric relaxation is the basis of many models of dielectric materials. The measured samples are described by characteristics of models obtain by using them. The uniqueness of solution and pertinency of characterisation are involved.

Klíčová slova

sledování, impedance, impedanční spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztráty, polarizační ztráty

Klíčová slova v angličtině

impedance spectroscopy, dielectric losses, loss factor, conductivity losses, polarization losses

Autoři

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.

Rok RIV

2012

Vydáno

30. 10. 2012

Nakladatel

BETIS

Místo

Praha-Běchovice

ISBN

978-80-214-4609-0

Kniha

Defektoskopie 2012 NDE for Safety

Strany od

153

Strany do

158

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT94863,
  author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák}",
  title="Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli",
  booktitle="Defektoskopie 2012 NDE for Safety",
  year="2012",
  pages="153--158",
  publisher="BETIS",
  address="Praha-Běchovice",
  isbn="978-80-214-4609-0"
}