Detail publikace

Studium interakce řady kolineárních mikrotrhlin s periodickou řadou částic

PROFANT, T., KOTOUL, M.

Originální název

Studium interakce řady kolineárních mikrotrhlin s periodickou řadou částic

Anglický název

Study of interaction of an array of collinear microcracks with periodic array of inclusions

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Práce vyšetřuje lomově-mechanický problém interakce periodické řady částic a kolineárních mikrotrhlin. Částice leží mezi vrcholy mikrotrhlin, přičemž vrcholy mikrotrhlin mohou obecně ležet na hranicích částic a matrice. Problém je řešen metodou spojitě rozložených dislokací a Buecknerova principu. Fundamentální řešení pro jednu dislokaci ležící mezi cásticemi je nalezeno pomocí Bubnovovy-Galerkinovy metody a Muschelišviliho komplexních potenciálů. Toto řešení je pak použito v distribuci spojitě rozdělených dislokací, které modelují řadu mikrotrhlin.

Anglický abstrakt

The presented work investigates a crack problem for an array of collinear microcracks in composite matrix with their tips allowing to terminate at inclusions interfaces. Inclusions are situated in between the neighbouring microcracks tips and exhibit different elastic properties than matrix. The problem is solved using the technique of distributed dislocations and the Bueckner principle. First using the Muschelischvili complex potentials and the Galerkin method the fundamental solution for a single dislocation lying in general point between inclusions is developed. Next this solution for a single dislocation is employed in the distribution of continuously distributed dislocations to microcracks modelling, which converts the problem to investigating the solution of a singular integral equation.

Klíčová slova

komposity s křehkou matricí, mikrotrhliny, inkluze,interakce

Klíčová slova v angličtině

Brittle matrix composites, microcracks, inclusions, interaction

Autoři

PROFANT, T., KOTOUL, M.

Rok RIV

2003

Vydáno

12. 5. 2003

Nakladatel

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR

Místo

Praha

ISBN

80-86246-18-3

Kniha

Inženýrská mechanika 2003

Strany od

278

Strany do

287

Strany počet

10

URL

knihovna FSI VUT Brno

BibTex

@inproceedings{BUT9421,
  author="Tomáš {Profant}",
  title="Studium interakce řady kolineárních mikrotrhlin s periodickou řadou částic",
  booktitle="Inženýrská mechanika 2003",
  year="2003",
  pages="10",
  publisher="Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR",
  address="Praha",
  isbn="80-86246-18-3",
  url="knihovna FSI VUT Brno"
}