Detail patentu

Přístupový systém s autentizací osoby

FIEDLER, P. KUČERA, P. HYNČICA, O. BURDA, K.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká přístupového systému s autentizací osoby obsahujícího alespoň jeden modul faktorů schopný detekovat dokazovací faktory předložené ověřovanou osobou, přičemž modul faktorů je spřažen s přístupovým terminálem, který je spřažen s vlastním autentizačním serverem a alespoň jedním modulem kontrolérů pro ovládání elektromechanických zámků, turniketů apod. chráněného prostoru.

Klíčová slova

řízení přístupu, přístupový systém

Číslo patentu

23564

Datum přihlášky

27. 1. 2012

Datum zápisu

20. 3. 2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www