Detail publikace

Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Originální název

Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi

Anglický název

Development of new thermal insulating Development of new thermal insulating silicate-based material

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Průmyslová zařízení s vysokou teplotou jsou hlavními spotřebiteli energie. Aby se jejich energeticky náročná operace zefektivnila, snažíme se vytvořit nový izolační systém, který by zamezil energetickým ztrátám a snížil zátěž pro životní prostředí. Klíčovou roli v tomto systému hraje izolační materiál. V současné době se používá pro tyto aplikace většinou pěnové sklo. Vhodnou alternativou k použití pěnového skla by mohl být lehký materiál na silikátové bázi s podobnými vlastnostmi a složením jako mají pórovité betony, tento materiál by využíval při výrobě mimo jiné druhotné suroviny.

Anglický abstrakt

Industrial equipments with high temperature are major consumers of energy. To make their energy-intensive operations more effective, we strive to develop a new insulating system that would eliminate the energy efficiency and reduce the environmental burden. Key role in this system plays an insulating material. Currently is used for these applications mostly foam glass. A suitable alternative to the use of foam glass could be a light-weight material with similar properties and composition, which would be used among other secondary materials in their production.

Klíčová slova

izolační materiál, perlitbeton, vermikulitbeton

Klíčová slova v angličtině

insulating material, perlite-concrete, vermiculite-concrete

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Rok RIV

2012

Vydáno

19. 6. 2012

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.

Místo

Telč

ISBN

978-80-87397-11-4

Kniha

XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Strany od

72

Strany do

74

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT91899,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi",
  booktitle="XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2012",
  pages="72--74",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.",
  address="Telč",
  isbn="978-80-87397-11-4"
}