Detail publikace

Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. HORKÁ, I. JURÁNEK, P.

Originální název

Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT

Český název

Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jednou z moderních nedestruktivních metod hodnocení aktuálního stavu povrchové vrstvy betonu konstrukcí je metoda stanovení propustnosti této povrchové vrstvy pro vzduch. Technicky optimální je metoda J. P. Torrenta, který zkonstruoval vydařený přístroj na testování povrchových vrstev stavebních materiálů měřením propustnosti těchto vrstev pro vzduch. Tato metoda vyústila ve výrobě kompaktního přístroje Torrent Permeability Tester PTP švýcarskou firmou Proceq. V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření propustnosti betonu, do kterého se přidával křemičitý úlet jednak ve formě prášku SIOXID, a ve formě suspenze ELKEM Microsilica. Projevil se vliv přídavku příměsí na sledované základní vlastnosti betonů v porovnání s referenčním betonem bez siliky. Současně je diskutována problematika obsahu vody v povrchové vrstvě betonu a jeho vlivu na zjištěnou propustnost pro vzduch.

Český abstrakt

Jednou z moderních nedestruktivních metod hodnocení aktuálního stavu povrchové vrstvy betonu konstrukcí je metoda stanovení propustnosti této povrchové vrstvy pro vzduch. Technicky optimální je metoda J. P. Torrenta, který zkonstruoval vydařený přístroj na testování povrchových vrstev stavebních materiálů měřením propustnosti těchto vrstev pro vzduch. Tato metoda vyústila ve výrobě kompaktního přístroje Torrent Permeability Tester PTP švýcarskou firmou Proceq. V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření propustnosti betonu, do kterého se přidával křemičitý úlet jednak ve formě prášku SIOXID, a ve formě suspenze ELKEM Microsilica. Projevil se vliv přídavku příměsí na sledované základní vlastnosti betonů v porovnání s referenčním betonem bez siliky. Současně je diskutována problematika obsahu vody v povrchové vrstvě betonu a jeho vlivu na zjištěnou propustnost pro vzduch.

Klíčová slova

Nedestruktivní zkušební metody, stanovení propustnosti povrchové vrstvy betonu pro vzduch - metoda TPT, výsledky měření mětodou TPT

Rok RIV

2003

Vydáno

10.09.2003

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Štúrovo

ISBN

80-227-1926-9

Kniha

CONSTRUMAT 2003 - IX. mezinárodní konference, 1. vydání Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra materiálového inženierstva

Číslo vydání

1

Strany od

95

Strany do

99

Strany počet

5

URL

knihovna SZK

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT8044,
 author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Ivana {Kosíková} and Pavel {Juránek}",
 title="Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT",
 annote="Jednou z moderních nedestruktivních metod hodnocení aktuálního stavu povrchové vrstvy betonu konstrukcí je metoda stanovení propustnosti této povrchové vrstvy pro vzduch.
Technicky optimální je metoda J. P. Torrenta, který zkonstruoval vydařený přístroj na testování povrchových vrstev stavebních materiálů měřením propustnosti těchto vrstev pro vzduch. Tato metoda vyústila ve výrobě kompaktního přístroje Torrent Permeability Tester PTP švýcarskou firmou Proceq.
V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření propustnosti betonu, do kterého se přidával křemičitý úlet jednak ve formě prášku SIOXID, a ve formě suspenze ELKEM Microsilica.
Projevil se vliv přídavku příměsí na sledované základní vlastnosti betonů v porovnání s referenčním betonem bez siliky. Současně je diskutována problematika obsahu vody v povrchové vrstvě betonu a jeho vlivu na zjištěnou propustnost pro vzduch.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="CONSTRUMAT 2003 - IX. mezinárodní konference, 1. vydání Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra materiálového inženierstva",
 chapter="8044",
 institution="STU Bratislava",
 number="09",
 year="2003",
 month="september",
 pages="95",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}