Detail produktu

Laserový měřič vzdálenosti

MACKŮ, R. GRMELA, L. HOLCMAN, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vyvíjený systém pro přesně měření resp. nastavování vzdálenosti je založen na laserovém měření viz. popis výše. Celý systém je určen pro velmi přesné nastavování vzdálenosti několika měřicích bodů s odchylkou 50um. Funkční vzorek vznikl i v souvislosti s řešením výzkumného projektu GAP 102/10/2013. Komerční spolupráce s ASL a.s. IČ 63473780.

Klíčová slova

laser, měření,

Datum vzniku

1. 12. 2011

Umístění

UFYZ FEKT VUT v Brně a ASL a.s., http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www