Detail publikace

Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení

KUSÁK, I. KOKTAVÝ, B. LUŇÁK, M.

Originální název

Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení

Český název

Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

NDT metodou impedanční spektroskopie byly charakterizovány vzorky betonových plátů. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta(f), C(f) a R(f) vzorků v suchém stavu. Dále byla popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody a popsán vliv složení betonových vzorků na elektrické parametry.

Český abstrakt

NDT metodou impedanční spektroskopie byly charakterizovány vzorky betonových plátů. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta(f), C(f) a R(f) vzorků v suchém stavu. Dále byla popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody a popsán vliv složení betonových vzorků na elektrické parametry.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztráty, polarizační ztráty

Rok RIV

2011

Vydáno

11.11.2011

Nakladatel

BETIS s.r.o

Místo

Praha CR

ISBN

978-80-214-4358-7

Kniha

proc. of. 41th International Conference - Defektoskopie

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

71

Strany do

77

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT74839,
 author="Ivo {Kusák} and Bohumil {Koktavý} and Miroslav {Luňák}",
 title="Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení",
 annote="NDT metodou impedanční spektroskopie byly charakterizovány vzorky betonových plátů. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta(f), C(f) a R(f) vzorků v suchém stavu. Dále byla popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody a popsán vliv složení betonových vzorků na elektrické parametry.",
 address="BETIS s.r.o",
 booktitle="proc. of. 41th International Conference - Defektoskopie",
 chapter="74839",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="BETIS s.r.o",
 year="2011",
 month="november",
 pages="71--77",
 publisher="BETIS s.r.o",
 type="conference paper"
}