Detail publikace

Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení

KUSÁK, I. KOKTAVÝ, B. LUŇÁK, M.

Originální název

Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení

Anglický název

Measurements of Electric Parameters of Concrete Slabs of Different Composition

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

NDT metodou impedanční spektroskopie byly charakterizovány vzorky betonových plátů. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta(f), C(f) a R(f) vzorků v suchém stavu. Dále byla popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody a popsán vliv složení betonových vzorků na elektrické parametry.

Anglický abstrakt

NDT impedance spectroscopy method was employed to characterize concrete slab specimens. Differences in tandelta(f), C(f) and R(f)spectra for dry specimens were observed. Furthermore, based on the predominant loss type, the material quality was characterized. Our measurements confirmed the reproducibility of this method. Furthermore, the influence of the concrete specimen composition on their electric parameters was assessed.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztráty, polarizační ztráty

Klíčová slova v angličtině

impedance spectroscopy, dielectric losses, loss factor, conductivity losses, polarization losses

Autoři

KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M.

Rok RIV

2011

Vydáno

11. 11. 2011

Nakladatel

BETIS s.r.o

Místo

Praha CR

ISBN

978-80-214-4358-7

Kniha

proc. of. 41th International Conference - Defektoskopie

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

71

Strany do

77

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT74839,
  author="Ivo {Kusák} and Bohumil {Koktavý} and Miroslav {Luňák}",
  title="Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení",
  booktitle="proc. of. 41th International Conference - Defektoskopie",
  year="2011",
  series="1",
  number="1",
  pages="71--77",
  publisher="BETIS s.r.o",
  address="Praha
CR",
  isbn="978-80-214-4358-7"
}