Detail produktu

Simulátor hladovejícího kontaktu (vícenásobný kontakt)

KOŠŤÁL, D. SVOBODA, P. KŘUPKA, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Simulátor hladovění kopíruje situaci v reálném ložisku, která může způsobovat hladovění. První valivý element vytvoří stopu a vytlačí mazivo do stran. V této stopě pak pokračují další valivé elementy. Pro splnění podmínek hladovění je nejjednodušší simulovat podmínky stejným způsobem. Před měřený kontakt je předrazen na stejném poloměru další kontakt (taktéž bodový). Při mazání tohoto kontaktu bude zhruba polovina maziva ulpívat na valivém tělísku a zbytek zustává na disku a je po kruhové dráze nesen do druhého kontaktu, který díky tomu hladoví. Tento kontakt tedy sledujeme a měříme.

Klíčová slova

Hladovění, tribotester, simulátor, tribologie, vícenásobný, kontakt,

Datum vzniku

1. 5. 2011

Umístění

laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www