Detail produktu

Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty

VOŽDA, M. SEKORA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem termostatu pro stabilizaci teploty fyziologického roztoku při experimentálním měření na Langendorffově aparátu. Jsou zde popsány základní senzory pro měření teploty a jejich zapojení v obvodu. Termostat umožňuje ohřev i chlazení fyziologického roztoku pomocí Peltierovy termobaterie. V práci je popsáno zapojení a realizace navrhovaného zařízení včetně ověření jeho funkce. Produkt byl vyvíjen za podpory projektu MSM 0021630512.

Klíčová slova

měření teploty, PSD termostat, Langendorffův aparát, H-můstek, termistor.

Datum vzniku

14. 6. 2011

Umístění

ÚBMI, Kolejní 4, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek