Detail produktu

Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW

MACÍČEK, O. SEKORA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tento funkční vzorek plní funkci automatického měřicího systému pro měření neelektrických veličin - teploty, tlaku a průtoku na zvířecích izolovaných srdcích pomocí Langendorffova perfuzního aparátu. Přístroj umožňuje připojení dvou teplotních termistorových čidel, senzoru tlaku a průtokoměru. Napájení zařízení a odesílání dat do PC je zajištěno pomocí USB sběrnice. Systém disponuje uživatelským rozhraním - tlačítky a displejem, samotné ovládání probíhá pomocí víceúrovňového menu. Zapojení displeje, časového obvodu a I2C sběrnice je modifikovanou verzí zapojení vývojové desky AND-Tech EvB 4.3 (http://www.and-tech.pl/EvB4.3/Instrukcja_EvB_4.3v4.pdf), v případě mikrokontroléru se jedná o totožné zapojení jako v datasheetu. Produkt byl vyvíjen za podpory projektu MSM 0021630512.

Klíčová slova

měření, tlak, průtok, teplota, srdce, roztok, systém, MCU, LabVIEW, USB, C, FTDI

Datum vzniku

14. 6. 2011

Umístění

ÚBMI, Kolejní 4, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www