Detail publikace

Automobilový hluk

GOTTVALDOVÁ, J.

Originální název

Automobilový hluk

Anglický název

Automotive noise

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Řešení problematiky dopravního neboli automobilového hluku se během několika posledních let stalo nedílnou součástí při projektování nových komunikací, rekonstrukcích stávajících tras, ale i při samotném plánování nových obytných celků či v neposlední řadě boje mnoha občanů a organizací za ochranu veřejného zdraví před hlukem. Je prokázáno, že dopravní hluk má negativní účinky na zdraví obyvatel. Je tedy třeba dopravní hluk snižovat. Jako jedno z mnohých řešení se nabízí využití porézních krytů, které jsou schopny svou strukturou účinně redukovat hluk vznikající na styku pneumatika vozovka. A také i cementobetonové kryty.

Anglický abstrakt

Solving traffic or automobile problem over the past few years has become an integral part in designing new roads, reconstruction of the existing routes, but also in the actual planning of new residential units and not least the struggle of many citizens and organizations to protect public health from noise. There is evidence that traffic noise has negative effects on human health. It is therefore necessary to reduce traffic noise. As one of the many solutions offered by the use of porous covers, which are capable of their efficient structure to reduce noise generated on the tire pavement. And concrete pavement too.

Klíčová slova

Doprava, dopravní hluk, snížení hluku, pneumatika, drenážní kryt, cementobetonová vozovka

Klíčová slova v angličtině

Traffic, traffic noise, noise reducing, tire, porous pavement, concrete pavement

Autoři

GOTTVALDOVÁ, J.

Rok RIV

2011

Vydáno

12. 7. 2011

Nakladatel

KONSTRUKCE Media s.r.o.

Místo

Ostrava - Vítkovice

ISSN

1801-822X

Periodikum

Silnice a železnice

Ročník

2011

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

27

Strany do

30

Strany počet

4

BibTex

@article{BUT72734,
  author="Jana {Gottvaldová}",
  title="Automobilový hluk",
  journal="Silnice a železnice",
  year="2011",
  volume="2011",
  number="3",
  pages="27--30",
  issn="1801-822X"
}