Detail produktu

Beton s přídavkem jemně mletého cihelného střepu

BROŽOVSKÝ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Beton s přídavkem jemně mletého cihelného střepu pevnostních tříd C35/45, C40/50, C 45/55, C50/60, C55/67 odolný síranovému agresivnímu prostředí Beton s přídavkem jemně mletého cihelného střepu 10 až 30% z hmotnosti cementu pevnostních tříd C35/45, C40/50, C 45/55, C50/60, C55/67 odolný do koncentrace síranových iontů 10000mg/l a odolný působení motorového oleje.

Klíčová slova

Beton, jemně mletý cihelný střep, odolnost, sírany, motorvý olej

Datum vzniku

8. 11. 2010

Umístění

THD-VUT FAST

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek