Detail produktu

Rozšíření knihovny FRAMES pro MATLAB

ŠPIŘÍK, J. RAJMIC, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Rozšíření knihovny FRAMES pro Matlab, která slouží k reprezentaci signálu pomocí nedourčených systémů, obsahuje nové mateřské funkce pro generování atomů: pravoúhlý impuls, Gaborovu funkci, Bézierovy křivky, B-splajny a wavelety Daubechies různých řádů.

Klíčová slova

frames, MATLAB, nedourčené systémy, wavelety Daubechies, B-splajny

Datum vzniku

6. 10. 2010

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/products/upframes.zip

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www