Detail produktu

Design teleskopu

HUDÁKOVÁ, K. SLÁDEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jde o řešení designu zrcadlového astronomického teleskopu s dalekohledem typu newton na dobsonově azimutální montáži. Návrh akcentuje vhodné optické parametry dalekohledu a montáže, inovativní design s důrazem na technické, provozní, ergonomické a estetické požadavky. Hlavním přínosem návrhu je jednoduchá sestavitelnost a rozebiratelnost celého přístroje, intuitivnost a bezpečnost ovládání a kompaktní tvarosloví celé sestavy. Přístroj je navržen s ohledem na fakt, že se používá převážně za úplné tmy a tomu odpovídá i zvolená barevnost.

Klíčová slova

Zrcadlový teleskop, design, astronomie, dobsonova montáž.

Datum vzniku

16. 6. 2010

Umístění

místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www