Detail produktu

Experimentální box pro hodnocení energetických a hmotnostních toků produkovaných malými zvířaty

RUBINA, A. RUBINOVÁ, O. HAVLÍČEK, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální box slouží jako měřící komora pro sledování a následnou matematickou formulaci různých tepelných dějů za definovaných okrajových podmínek (např. přestup a prostup tepla), jednak jako fyzikální model stájového objektu, ve kterém mohou být umístěna živá zvířata a lze jim simulovat různé životní podmínky podobné prostředí v reálných stájových podmínkách.

Klíčová slova

Experimentální box, vnitřní prostředí, mikroklima

Datum vzniku

1. 9. 2010

Umístění

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek