Detail produktu

Statická knihovna pro paralelní výpočet 2D diskrétní vlnkové transformace

PRŮŠA, Z. RAJMIC, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Knihovna pro paralelní výpočet dopřené a zpětné expanzivní DTWT po segmentech, separabilním přístupem algoritmem SegDTWT2D. Program pracuje s volitelnou hloubkou vlnkové transformace, libovolnými filtry stejných délek a různými způsoby rozšiřování okrajů. Použitá externí knihovna: Intel Threading Building Blocks 3.0 http://www.threadingbuildingblocks.org/ (GPLv2).

Klíčová slova

pyramidový algoritmus, paralelizace, diskrétní vlnková transformace s diskrétním časem, segmentové zpracování, Intel Threading Building Blocks

Datum vzniku

15. 11. 2010

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/papers/segdtwt2Dv10_win.zip

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www