Detail produktu

Společenský benefit při výstavbě budov

MARKOVÁ, L. MENŠÍK, M. KORYTÁROVÁ, J. HROMÁDKA, V.

Typ produktu

software

Abstrakt

Aplikace je zaměřena na hodnocení společenského benefitu při substituci materiálů ve fázi přípravy stavebního objektu. Substituce je u vybraných stavebních materiálů. Materiály vyrobené z přírodních surovin se nahrazují materiály z recyklovaných odpadů.

Klíčová slova

Společenský benefit, materiálové substituce, efektivnost, životní cyklus

Datum vzniku

15. 11. 2010

Umístění

http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www