Detail produktu

Přípravek pro kontaktní měření teploty v EHD kontaktu

SVOBODA, P. KŘUPKA, I. MEDLÍK, J. ČUDEK, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Natáčení konektoru do kontaktu je řešeno natáčením kolem čepu. Stejné je i zajištění polohy termočlánku. Pro přichycení lineárních ložisek byl použit support. V kostce je díra se závitem, do které se zašroubuje jistící šroub a dotažením se zajistí poloha termočlánku. Pro uchycení termočlánku na supporty byla vytvořena příchytka. Na vnitřní straně má vyfrézované vybrání, do kterého zapadá konektor termočlánku. Příchytka je přišroubována k supportu. Utáhnutím čtyř šroubů dojde k přitažení příchytky k supportu a tím k upevnění konektoru mezi supportem a příchytkou. Výhodami řešení je zmenšení rozměrů konzoly, použití kratšího termočlánku s větším průměrem pláště a použití lineárních ložisek pro posuv v ose y. Díky termočlánku s větším průměrem pláště odpadá použití trubičky a jejího složitého uchycení k termočlánku.

Klíčová slova

termočlánek, přípravek, měření teploty v EHD kontaktu

Datum vzniku

28. 9. 2010

Umístění

laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www