Detail produktu

Systém pro sběr dat z motorové sběrnice CAN

FIEDLER, P. KUČERA, P. HONZÍK, P. HYNČICA, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Systém je určen pro sběr dat z motorové (nikoliv diagnostické) sběrnice CAN vozu. Systém je tvořen výpočetní stanicí napájenou z rozvodu vozidla a která je připojena k motorvé sběrnici CAN vozidla. Systém je vybaven SW pro získávání, zpracování a archivaci dat v reálném čase.

Klíčová slova

Sběr dat, automobil, CAN

Datum vzniku

21. 12. 2009

Umístění

ÚAMT, Výsledek řešení projektů "Bezpečnost automobilové dopravy GA102/09/1897" a "Výzkumného centra aplikované kybernetiky - 1M0567"

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek