Detail produktu

Synchronizační zařízení pro zábleskový zdroj bílého světla

SVOBODA, P. ČUDEK, V. KŘUPKA, I. MEDLÍK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Synchronizační zařízení přijímá data z inkrementálního kodéru. je řízeno čítačem pulsů ZX340 a vlastním TTL obvodem. Spuštění zábleskového zdroje je realizováno pomocí TTL pulsu ze synchronizačního zařízeni. Díky synchronizaci lze pořídit sekvenci snímků pomocí 3CCD kamery.

Klíčová slova

synchronizační puls, synchronizace, xenonová výbojka

Datum vzniku

14. 9. 2009

Umístění

laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www