Detail produktu

Beton s přídavkem kalů z propírky drobného kameniva

BROŽOVSKÝ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Portlandský cement, 1,5 - 3,0% kalů z propírky drobného kameniva z hmotnosti drobného kameniva, drobné s vysokým obsahem křemenných zrn max. třídy B dle NA ČSN 12620, hrubé kamenivo max. třídy B dle NA ČSN 12620, záměsová voda, plastifikační přísada - např. Glenium Sky 505, ViscoCrete1035 /37),ADDIMENT BV1 Na, Liquol BV 18

Klíčová slova

beten, drobné kamenivo

Datum vzniku

1. 11. 2009

Umístění

VUT-THD

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www