Detail produktu

Měnič k elektronicky komutovanému motoru G62VH334 24V/600W, vzorek 1

HÁJEK, V. KUCHAŘ, L. KŮST, J. MELICHAR, P. VÍTEK, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vzorek měniče pro elektronicky komutovaný motor na malé napětí G62VH334 24V/600W, navržený na VUT v Brně ve spolupráci s firmou ATAS elektromotory Náchod a.s. a vyrobený na VUT v Brně.

Klíčová slova

EC motor, měnič, malé napětí

Datum vzniku

1. 12. 2007

Umístění

VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, Laboratoř elektrických strojů

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek